neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha


Komunitní centrum Kampa zahajuje další rok besedou s Ludvíkem Vaculíkem

Olga Lomová, 15. srpna 2007, psáno pro zářijové číslo měsíčníku Městké části Prahy 1

Když jsme loni v září v Listech Prahy 1 oznamovali zahájení činnosti občanského sdružení Komunitní centrum Kampa, pouštěli jsme se s nadšením do práce, avšak upřímně řečeno nikdo si nebyl jistý, jak to všechno dopadne. Po roce vidíme, že jsme to dokázali. Mateřské centrum i klubovna fungují, jako by tu byly odjakživa. Přispívá k tomu ideální poloha naší „školičky“ se vzdušnými a světlými prostorami hned vedle dětského hřiště v parku na Kampě. Vedle okruhu místních maminek a sousedů, kteří se u nás scházejí pravidelně, často a rádi vítáme i přespolní.

Centrum provozujeme na bázi dobrovolnictví, nutné výdaje jsme zpočátku hradili z vlastních zdrojů a s pomocí sponzorů, jimž patří velký dík za to, že se naše činnost tak hladce rozběhla. Na jaře tohoto roku se nám podařilo získat grant ministerstva práce a sociálních věcí umožňující stabilizaci a rozšíření činnosti, zejména mateřského centra. O podpoře jednáme také s městskou částí Praha 1. Těšíme se, že městská část po způsobu jiných obecních úřadů převezme nad mateřským centrem patronát.

Herna mateřského centra je stále plná a když nastala vedra, děti s nadšením využily i zahradu a nafukovací bazén. Kromě pravidelného programu mělo mateřské centrum i programy sváteční (Mikuláš, Divadelní sobota, Dny otevřených dveří). Uspořádali jsme soutěže, přišlo divadlo a zpívalo se a hrála muzika. Rozběhly se také kroužky pro malé děti, další bychom chtěli přidat v tomto roce. V klubovně se pravidelně konaly přednášky s promítáním, jednou i s ukázkami exotického tance, zábavné i poučné besedy, výstavy, a k tomu ještě cvičení jógy pro dospělé.

Do dalšího roku vstupujeme bohatší o mnoho zkušenosti a věříme, že se nám bude dařit i nadále. Navazujeme na osvědčený program a přidáváme leccos nového. Zejména program v klubovně bude ještě rozmanitější. Oblíbené „cestovatelské“ besedy doplní Jaroslav Pavlíček, známý dobrodruh a polárník. V době, kdy opouští svou základnu Eco-Nelson a pobývá ve střední Evropě, uspořádá pro nás několik sezení se zajímavými osobnostmi svých Křesel pro hosta. V říjnu se navíc jako jediní v Praze 1 připojíme k projektu organizace Člověk v tísni nazvaného Karneval rozmanitostí a budeme promítat filmy.

Novým tématem v klubovně bude literatura. Hned 4. září zahajujeme program v klubovně besedou s Ludvíkem Vaculíkem, jejíž součástí budou i ukázky z jeho nové knihy. Další literární lahůdky a překvapení pak chystáme v pravidelných Literárních podvečerech na Kampě vždy první úterý v měsíci.

Plánujeme i pokračování neformálních besed se zastupiteli a s pracovníky státní správy v Praze 1 a magistrátu. Chceme hovořit o svých starostech a přáních, ale také nahlédnout obecní záležitosti z druhé strany. Během dřívějších besed s představiteli radnice a městské policie se ukázalo, že taková setkání jsou pro všechny vítanou zpětnou vazbou a mohou pomoci řešit věci, které nás konec konců trápí všechny společně. S ohledem na prázdniny však tuto část programu bude možné domluvit až během září.

Těšíme se na nová setkání. Naše dveře jsou otevřené maminkám s dětmi i všem ostatním. Uvítáme nejen návštěvníky, ale i každý dobrý nápad a pomocnou ruku – je toho ještě tolik, co se dá zlepšovat!

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa