neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha

SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ STRANY A HRADČAN
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA — OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU
SVOLÁVAJÍ
NA VEČER 30. DUBNA 2009

MALOSTRANSKÉ ČARODĚJNICE
na SRAZ na MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 27 v 1900 HODIN
košťata, kocoury, žáby, netopýry a jinou havěť s sebou !
ostatní neorganizovaní přijdou s lampióny a buřtíčky !
OKOLO 1915 VYRAZÍ PRŮVOD — TRASA LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU S HUDBOU: Mostecká a Karlův most Kampa a náplavka za Sovovými mlýny
PROGRAM — PARK KAMPA OD 1700–1900 HLAVNĚ PRO DĚTI — SKÁKACÍ HRAD A DROBNÉ ATRAKCE: ČARODĚJNICKÝ SLET U PŘIPRAVENÉ HRANICE NA NÁPLAVCE CCA 2000 a pálení čarodějnic a rej přítomných neupálených čarodějnic a jedubab a bosorek a jiných meger a opékání buřtíčkůa nápoje i drobná strava ke koupi na místě
děkujeme FIRMĚ VOJANOVY SADY s.r.o.

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa