neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha

úterý, pátek, sobota — 20. a 23. a 24. března 2012

KONFERENCE — SLAVNOST — POUŤ — HAPPENING

IV


Srdečně Vás zveme na slavnost, konferenci, pouť a happening na oslavu jedinečnosti KAMPY.

Jaro zahájíme v úterý 20. března v 1700 komentovanou vycházkou Josefskou a Mosteckou ulicí.
Úterý 20.3. / 1830 / Konference v Klubu Za starou Prahu
Pátek 23.3. / 1700 / sraz v Kavárně Mlýnská, následuje Happeningová prohlídka galerií / od 2000ŠAPITO (na Kampě v parku) divadlo a koncert.

Více na www.kampastredsveta.cz

KAMPA STŘED SVĚTA v areálu Komunitního centra KampaSobota 24. března 1500–1700
Textilní dílna — zdobení barevných látkových tašek — pro děti i dospělé
Jarní bazárek — omezený počet prodejních míst, rezervujte předem! — zobrazit celý článek     
Prodejní stánek KC Kampa – prodej hand made výrobků
Bude otevřená naše dětská herna

  

 

 

 

 

 

Pátek a sobota, 19.–20. března 2010 — Kampa střed světa

Ve dnech 19.–20.3,2010 se na Kampě odehrál již druhý ročník happeningu Kampa střed světa. Bohatý kulturní program zahájila v pátek konference, kde akademici, politici a místní občané společně jednali o tom, jak zachovat jedinečnost tohoto místa i do budoucnosti. Konference navázala na několikaleté úsilí KC Kampa zabránit necitlivé „revitalizaci“ a uchovat kampský park jako oblíbené místo vycházek a odpočinku. Starosta Filip Dvořák ujistil přítomné, že dokud rekonstrukce plánu neprojde důkladnou debatou s občany, nebude zahájena. Vyzval KC Kampa, jmenovitě paní Alenu Kopeckou, aby shromáždila návrhy a připomínky občanů k projednání. Projekt je k nahlédnutí na webových stránkách MČ Praha 1: http://www.praha1.cz/cps/investicni-zamery-6220.html

Kdo se chcete k projektu vyjádřit, pošlete nám své podněty písemně na e-mailovou adresu alena.kopecka@seznam.cz , případně je vhoďte do schránky na vratech KC Kampa, a to nejpozději do 15. dubna 2010.

V sobotu program pokračoval slavnostním otevřením brány na Kampu pod Karlovým mostem, kde zazpíval sbor La Grande Bande a zahráli bubeníci Jakuba Severína. Průvod se pak odebral v doprovodu kejklířu směrem do parku, kde u sochy Josefa Dobrovského zahrála Musica Rustica. Poté si návštěvníci mohli během odpoledne vybrat z bohatého hudebního, divadelního i doprovodného programu v samotném parku. Z hudebních lahůdek si mohli poslechnout Psí Vojáky, Jablkoň, Hm.. či Poletíme. Večerní program pak pokračoval v místních klubech.Slavnost, konferenci, pouť a happening na oslavu jedinečnosti KAMPY pořádáme spolu s dalšími občany, spolky, příznivci i podnikateli pod záštitou primátora hl.m.Prahy a starosty MČ Praha 1 — jsou zváni všichni z Kampy a přilehlého i vzdálenějšího okolí.

KAMPA STŘED SVĚTA = Konference•Slavnost•Pouť•Happening

Ve dnech 19. –20. března 2010 se koná druhý ročník dvoudenního happeningu Kampa Střed Světa. Cílem je zviditelnění tohoto jedinečného a osobitého místa i všech lokálních iniciativ a jejich aktivit, které probíhají právě na Kampě a v jejím okolí, obnažit
Genia locí – Campí a provázat subjekty působící v lokalitě ostrova i Malé Strany vůbec.
V posledních letech zde došlo k velkému odlivu místních obyvatel. Přesto zůstává Kampa místem, kde se Malostraňáci potkávají a zůstává nejen pro místní prostorem, kam se všichni
rádi vracejí, odpočívají i tvoří…pojmenováváme tedy - „Kampu – Malou Stranu jako prostor, kde se lidé ještě zdraví.“

Program:

V PÁTEK 19.3.2010 se koná v Michnově paláci KONFERENCE, kde si mohou všichni přítomní poslechnout odborné příspěvky na téma Kampa – současnost a budoucnost
– společná diskuze odborníků a občanů Prahy 1 nad Kampou jako takovou – tématy, které všechny zajímají. Oproti loňskému ročníku je tedy věnován větší prostor aktuálním problémům souvisejícím s Kampou.

V SOBOTU odpoledne 20.3. 2010 se odehraje HLAVNÍ PROGRAM. Je koncipován jako prezentace místních i pozvaných subjektů, které mají vztah k tomuto prostoru. Sobotní
program nabízí vyžití nejen pro děti, ale i pro dospělé a seniory. Aby si každý během dne našel v programu aktivitu, která ho zajímá, mohl se na chvíli pozastavit, vnímat okolí, navštívit otevřené galerie, kavárny s doprovodným programem a popovídat si se sousedy nebo si poté večer posedět v místních hospůdkách a klubech.

HUDEBNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM v parku Kampa (20.3.): – PSÍ VOJÁCI – POLETÍME! –
JABLKOŇ – HM...
V opačné polovině parku v cirkusovém šapitó proběhne přehlídka divadelních spolků s představeními pro děti i dospělé. Večerní program se odehraje v přilehlých hospůdkách,
barech a hudebních klubech v okolí Kampy /U malého Glena, A-studio Rubín, Malostranská Beseda, Popocafepetl, Klub Újezd, Divadlo Na Prádle, kostel Na Prádle, Vinotéce Zlatý
had, Divadlo Čertovka, Bílá kuželka – La Habana, Jazzdock/.
Program ještě bude upřesněn.

DOPROVODNÝ PROGRAM

během celého dne – aktivity místních i přizvaných subjektů
• sjezd Čertovky
• vernisáž výstavy dobových fotografi í Čertovky
• výstava současných fotografi í
• projížďky na lodích
• prezentace šetrné a ekologické městské dopravy
• koncert v kostele Na Prádle
• výstava „papoušek Felix v Galerii Felix Figura (kresba, malba, plastika, grafi ka, koláž, origami, fotografi e - umělci galerie a jejich dílo na dané téma)
• program Městské policie Praha 1
• bubenický workshop
• taneční vystoupení
• staropražské písně dámského uskupení BABA
• Program pro děti v Komunitním centru Kampa - dětský workshop a herna pro nejmenší
- Origami - skládání z papíru v KC Kampa,Česká origami společnost

KCKampa děkuje radnímu a zastupiteli MČP 1 panu Martinu SKÁLOVI za pomoc a podporu při zajišťování celé akce.

 

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa