neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha


Orientální tanec – rags sharqi
Orientální tanec je vyjádřením původní typické domorodé povahy,jenž se od komunity ke komunitě liší a různým způsobem vyjadřuje identitu a víru daného společenství.

Břišní tanec zahrnuje všechny části těla, od chodidel až po konečky vlasů. Většina pohybů vychází ze středu těla. Páteř je pevnou osou,kolem které krouží pánev a hruď. Pohyby se šíří tělem v rytmických vlnách – tělo samo se stává tanečním prostorem, tanečnice tančí uvnitř vlastního těla.

Prostřednictvím orientálního tance může žena objevovat své tělo, dokáže vyjádřit svou povahu a duši, rozproudí a uvolňuje energii a sílu z hloubi svého nitra.

Je určen pro všechny věkové kategorie, žena-tanečnice,která chce dobře tančit, musí být spokojená se svým tělem, protože krása tance tkví v schopnosti tanečnice jednotlivě ovládat všechny části svého těla.

Orientální tanec je populární moderní taneční styl, který je improvizací a současně obnovením starobylé techniky. Populární je americký kmenový (tribal) či městský (urban) styl, kdy celé skupiny tanečníků tančí společně podle dané choreografie.

Darina Raková
Mou největší vášní je slunce a tanec,který mě provází už od dětství. S orientálním tancem jsem se seznámila před lety,zkusila jsem to,na co jsem se dlouho dívala jen na obrázcích a už neopustila. Břišní tanec je vášeň,výzva poznat sama sebe,naučit se mít rád své tělo.Ale hlavně možnost čerpat moc a sílu z rytmů magických bubnů.

Orientální tanec tančím už 6 let,vedu pravidelné kurzy a semináře se širokou věkovou hranicí. Mé hodiny jsou rytmické a dynamické, není důležitá stoprocentní technika jednotlivých prvků,ale schopnost předání vnitřní krásy jednotlivé tanečnice.

Protože mě tanec ovlivňuje a je to má vášeň, věnovala jsem se i jiným druhům a stylům tanců i z jiných oblastí, modernímu tanci,street dance R´N´B´, stepu, v současné době se věnuji také Salse Ladies Stylingu a gypsy tancům.

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa