neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha

Středa 19. září od 1830
Jaroslav Pavlíček: Křeslo pro hosta
Jaroslav Jiruš hovoří na téma „Radioamaterský unikát--ecospojení se všemi kontinenty z Antarktidy

foto © Jaroslav Jiruš a Vladislava Jirušová


foto © Jura Lom


První české vysílání z Antarktidy
tisková zpráva dne 21.3.2005

První české radioamatérské vysílání z Antarktidy, které bylo zároveň prvním antarktickým vysíláním pomocí větrné elektrárny vůbec, uskutečnil ve dnech 13.–17. prosince 2004 pražský radioamatér Jaroslav Jiruš. Operátor pracoval pod značkou OL0ANT. Vysílal ze základny Eco-Nelson na ostrově Nelson v Jižních Sheatlendách. Za krátkou dobu pobytu bylo uskutečněno asi 280 spojení a to se všemi kontinenty. Za nejzajímavější lze považovat Kamčatku. Jediným zdrojem elektrické energie na stanici Eco-Nelson je malá větrná elektrárna. Posloužila i pro vysílání. Jeho cílem bylo mimo jiné upozornit na možnost změny životního stylu a na to, jak lze využívat alternativní zdroje energie a vysílat s minimálními dopady na životní prostředí.

Provoz stanice Eco-Nelson je založen na principu zelené domácnosti. Vybudoval ji před patnácti lety a dosud provozuje český polárník Jaroslav Pavlíček. Stanice se zabývá testováním možností přežití v drsných podmínkách s minimálním vybavením a tzv. impact programem, tj. sběrem naplavenin.

Přípravy na vysílání z Eco-Nelson trvaly mnoho let. Bylo např. třeba vyrobit regulační člen pro elektrárnu, bez kterého by se vysílání nedalo uskutečnit. Bohužel se nepodařilo najít žádného sponzora, takže příprava i samotná expedice byla nakonec hrazena samotnými účastníky experimentu. Expedice byla naplánována na necelé 2 měsíce, přičemž nebylo předem jasné, zda se podaří zajistit dopravu až do Antarktidy a pokud ano, tak v jakém termínu a na jak dlouho.

Z České republiky bylo třeba dopravit vysílačku (cca 16 kg), anténu o výšce 8 metrů (pro přepravu byla složena na několik částí), gelovou baterii (kterou zabavili při kontrole na letišti v Itálii) a další věci pro montáž, provoz a přežití. Cesta začala 30.11. 2004 na letišti v Praze a z Buenos Aires pokračovala autobusem přes téměř celou Argentinu a poté do chilského Punta Arenas. Odtud odlétají letadla na ostrov King George, ze kterého se polárníci na ostrov Nelson přepravují pomocí nafukovacího člunu.

Instalace antény a zprovoznění vysílacího zařízení na stanici Eco-Nelson doprovázela v náročných podmínkách řada nesnází a komplikací. Konečně se však 13.12. 2004 ve 20:08 hod. GMT podařilo navázat první spojení. Po instalaci pomocných zemních radiálů vertikální antény, které zlepšily její technické vlastnosti, se podařilo vysílat až do 17.12. 2004. Poslední dva dny téměř nefoukal vítr, takže elektrárna nevyráběla dostatečný proud potřebný pro vysílání.

Radioamatérské vysílání se z velké části specializuje na provoz a někdy i výrobu přijímacích a vysílacích zařízení. Radioamatéři se po celém světě dorozumívají převážně morseovou abecedou, ale i jinými způsoby. Spojení mezi dvěma radioamatéry se potvrzuje tzv. QSL lístkem, který obsahuje základní údaje o tomto spojení, ale i jiné informace o radioamatérovi. Nejzajímavější spojení je vždy z lokalit, ze kterých se trvale nevysílá nebo z lokalit s největší vzdáleností mezi dvěma radioamatéry. QSL lístky se sbírají a třídí a slouží dále k získávání rozmanitých diplomů.

Z ostrova Nelson je nutné všechny věci, včetně odpadu, odvážet. Veškeré vysílací zařízení bylo přepraveno zpět přes Jižní Ameriku až do České republiky.

Experiment se nakonec vydařil, i když byl celkově fyzicky a duševně náročný.

K dispozici je fotografická dokumentace.
Podrobnější informace na http://ol0ant.jiklservice.cz
nebo dotaz na e-mail:jjirus(at)seznam.cz, telefon: 732 35 44 11.

V. Jirušová a J. Jiruš
Angolská 609/3, Praha 6


© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa