neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha

Čtvrtek 29. listopadu od 1830
Debata o Praze s ing. arch. Ondřejem Šefců

Praha, jako každé město představuje živý organismus, který se neustále vyvíjí. Památková péče je ze své podstaty konzervativní a ochranářská. Měli by se památkáři k novým výzvám postavit aktivněji? Anebo je vývoj v některých historických částech Prahy definitivně uzavřen?
Ondřej Šefců (1958) vystudoval architekturu na stavební fakultě ČVUT. Od roku 1983 pracuje ve Státním památkovém ústavu. V nedávné době se zasadil o významnou změnu projektu současné hloubkové opravy Karlova mostu.

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa