neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha
>>> Mateřské centrum >>> program pravidelných kroužků
  °   Kroužky pro děti   °  Archív akcí v MC   °  Příměstské tábory   °  Projekt Herna   °  

 


Herna pro děti

Pondělí   930–1800  
Úterý   930–1800  
Středa   930–1800  
Čtvrtek   930–1800  
Pátek   930–1130  

Pobytné 40,-Kč / 2 hodiny / rodič + dítě (sourozenec/ci zdarma)


Kroužky pro děti, 2. pololetí 2010/2011

Pondělí    
    930–1015 Zpívej si! / hudební pohybové / Lenka / NOVINKA
  1030–1115 Young Toddler Class / angličtina / 1,5–2,5 let / Valerie / Class Acts
  1600–1645 Dráčata, zábavné a pohybové / 3,5–5 let / předškoláci / Iva
  1700–1745 Dramatický kroužek pro nejmenší / od 5 let / Iva / NOVINKA
Úterý    
    930–1015 Robátka / 4–18 měsíců / hudební škola YAMAHA / Katka
  1030–1115 První krůčky k hudbě / 18m.–4 roky / hud. š. YAMAHA / Katka
  1400–1500 Jóga po porodu / pro maminky s miminky / Petra NOVINKA
  1600–1645 První krůčky k hudbě / 18m.–4 roky / hud. š. YAMAHA / Petra
  1700–1745 První krůčky k hudbě / 18m.–4 roky / hud. š. YAMAHA / Petra
Středa    
    800–1200 KCK Miniškolička Kampík / hlídání dětí 2–4 roky / Blanka, Iva
  1500–1600 Barevný svět (výtvarné odpoledne) / 3–6 let / Iveta
  1600–1700 Barevný svět (výtvarné odpoledne) / 3–6 let / Iveta
Čtvrtek    
    930–1015 Ještěrky / 2–4 roky / Štěpánka
  1030–1115 Ještěrky / 2–4 roky / Štěpánka
  1500–1545 Andělíčci II / 1–2 roky / Arnoštka
  1600–1645 Indiáni / 2–4 roky / Arnoštka
  1700–1745 Jogínci / 2–4 roky / Arnoštka
Pátek    
    930–1015 Světýlka I / 12–20 měs. / Ilona
  1030–1115 Světýlka II / 3–10 měs. / Ilona
  1500–1630 Modeláři / od 10 let / Miloš / 1 x za 14 dní
Sobota    
  od 1600 Sobotní divadélko / 1 x měsíčně
Neděle    
  1030–1130 English programme Class Acts / 3–6 let / podrobnosti dle kalendáře

 


Kroužky pro nejmenší (3–20 měsíců)

Světýlka 1 (12–20 měsíců)  Světýlka 2 (3–10 měsíců) 

Hraní s dětmi formou básniček, říkadel a písniček a cvičení na balónech v souladu s jejich psychomotorickým vývojem.
Inspirace pro rodiče jak si s dětmi denně hrát, cvičit a všestranně je rozvíjet.
V rámci každé hodiny je náplň - informace pro rodiče (aktuálně podle věku a "problémů" k řešení), hra na hudební nástroje, tvoření (v souladu s ročním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslů a řeči.

Kontakt: Ilona Mašková, ilona.maskova@seznam.cz
Cena: 80 Kč/hod.

Andělíčci /1–2 roky/

Kruh pro velké s malými do 2 let, s prvky dětské jógy. Hrajeme si, zpíváme si, tančíme a povídáme, něco se i naučíme. Na závěr relaxační chvilka pro maminky.

Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz
Cena: 90 Kč/hod — při půlročním předplatném, 100 Kč/hod za jednorázovou hodinu

Robátka (Hudební škola YAMAHA) — pro děti od 4 do 18 měsíců

Děti v kroužku získávají první elementární povědomí o hudbě, prostřednictvím společného zpěvu, poslechu hudby a hudebně-pohybových her.
Doporučený věk je od 4 do 18 měsíců, ve skupině je 8–12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů. 

Lektorka: Katka, kontakt: www.yamahaskola-praha.cz


Kroužky od 1,5 roku do 4 let

Zpívej si!

Líbí se vám české lidové písničky? Chtěli byste je naučit i svoje děti, ale neradi zpíváte sami? Přijďte za námi do zcela nového kurzu Zpívej si! Nejen, že se děti naučí především dětské lidové písničky, jako je Prší, prší nebo Já do lesa nepojedu, ale rozezpívá se i doprovod dětí. Kurz je propojením pohybového a hudebního kroužku. Děti se protáhnou, naučí se nové sloky ke známým písním, nebo písničky, které neznají, zahrají si na jednoduché hudební nástroje a zdokonalí si cit pro rytmus. Příležitostně budou písničky doprovázeny hrou na kytaru nebo na flétnu. Součástí kurzu je pracovní sešit, ve kterém naleznete jednotlivé písničky, ale také do něj budeme společně lepit, vybarvovat nebo doplňovat části obrázků. Kontakt: lenka.bohuslavova@tiscali.cz Cena: 90,-/hod. (předplatné březen-červen)

Kids in Motion — angličtina pro nejmenší

Young Toddler Classes (Batolata) — (pro 2–3leté děti s rodiči) 
pro děti, které s angličtinou začínají, lektorka Valerie Reeves - rodilá mluvčí

Young Toddler Classes (Batolata)
pro bilingvní děti/ děti (pro 1.5–2.5leté děti s rodiči)  pro které je angličtina rodným jazykem, lektorka Valerie Reeves — rodilá mluvčí

Kontakt : www.classacts.czkidsinmotion@email.cz
Cena: 120 Kč/lekce, 1.320 Kč/11 lekcí

První krůčky k hudbě (Hudební škola YAMAHA) — pro děti od 18 měsíců do 4 let.

Obsahem kroužku jsou jednoduché tematické písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Ve skupině je ve skupině 8–12 dětí a doprovodu rodiče.

Kontakt: Katka, Petra www.yamahaskola-praha.cz

Ještěrky /2–4 roky/

Pohybové a rytmické hry pro děti 2–4 roky s rodiči. Říkadla, tanečky, písničky, hry s drobnými orffovými nástroji a  společné vyrábění. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě.

Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, penkavky@centrum.cz
Cena: 80 Kč/hod při půlročním předplatném, 90 Kč/hod za jednorázovou hodinu — cena je včetně materiálu na vyrábění.

Indiáni /2–4 roky/

Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvislosti.
A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky.

Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz
Cena: 90 Kč/hod — při půlročním předplatném, 100 Kč/hod za jednorázovou hodinu

Jogínci (2-4 roky)

Jóga pro nejmenší formou hrátek, program prospěšný i dospělým... Děti se učí pozornosti ke svému tělu, dechu a přítomnosti. Přítomní rodiče mají možnost se uvolnit, všichni si zazpíváme (také indické mantry), protáhneme a příjemně zrelaxujeme.

Těším se na Vás a společné chvíle v kruhu Mgr. Arnoštka Berousková, maminka 4 dětí, speciální pedagog s psychoterapeutickým výcvikem, již 8 rok lektorkou kurzů pro rodiče a děti zaměřených na rytmus a vnímání.

Kontakt, přihlášky předem e-mailem: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz
Cena: 90 Kč/hod - při předplatném, 100 Kč/hod za jednorázovou hodinu

Miniškolička Kampík

Dopolední hlídání dětí s programem od 2 do 4 let/ – středa dopoledne od 800 do 1200. Cena 350,- Kč / celé dopoledne nebo 100,- Kč / hodina. Rezervace předem T: 608 444 654 nebo E: tereza.cechova@volny.cz


Kroužky od 3 do 6 let

Dráčata /3,5 –5 let/  — pohybově zábavný kroužek

Pohybově-zábavný kroužek pro předškoláčky. Děti si zahrají, zazpívají, zatancují a něco se naučí.
Kroužek probíhá bez účasti rodičů.  Rodiče mohou počkat na děti v KC nebo si děti vyzvednout po kroužku.

Kontakt: Iva Zárybnická, i.zarybnicka@gmail.com
Cena: 90 Kč/hod za jednorázovou hodinu nebo zvýhodněné pololetní předplatné (80 Kč/hod.)

Barevný svět /3–6 let/  — výtvarný kroužek

Svět pro děti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkoušíme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a třeba se projdeme i pohádkovým krajem.
Děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky a co dokážou nás možná překvapí...

Kontakt: Iveta Wollerová, ivetawollerova@seznam.cz
Cena: 90 Kč/hod při půlročním předplatném, 110 Kč/hod za jednorázovou hodinu

Dramatický kroužek /od 5 let/

Kroužek pro radost a zábavu, pro každého kdo si rád hraje a to nejen s hračkami. V červnu zahrajeme představení, které se na kroužku naučíme.

Kontakt: Iva Zárybnická, i.zarybnicka@gmail.com
Cena: 90 Kč/hod za jednorázovou hodinu nebo zvýhodněné pololetní předplatné (80 Kč/hod.)


Kroužky pro děti od 10 let

Modeláři /od 10 let/ 

Cílem kroužku je během školního roku vyrobit volný větroň cca. 80 cm. Děti s těmito letadly poté soutěží na tradičních žákovských závodech. Kapacita 10 dětí.

Kontakt: milosmilner@seznam.cz, 604875014


Přihlášky do všech kroužků u jednotlivých lektorů. Při volných kapacitách je možné přihlašovat se i během školního roku.

Pro případ dotazů jsme vám k dispozici v Mateřském centru v době, kdy je otevřená herna nebo kontaktujte výkonnou ředitelku KC Kampa, T: 608 444 654, E: tereza.cechova@volny.cz


© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa