neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha
>>> Mateřské centrum >>> program pravidelných kroužků
  °   Kroužky  °  Kampík   °  Archív akcí v MC   °  Příměstské tábory   °  Projekt Herna   °  

 


Herna pro děti

Pondělí   930–1800  
Úterý   930–1800  
Středa   930–1800  
Čtvrtek   930–1800  
Pátek   930–1130  

Pobytné 40,-Kč / 2 hodiny / rodič + dítě (sourozenec/ci zdarma)


Kroužky pro děti, 1. pololetí 2011/2012

Pondělí    
  1030–1115 Young Toddler Class / angličtina / 1,5–2,5 let / Valerie / Class Acts
  1600–1645 Dramatický kroužek pro nejmenší / od 5 let / Iva
  1700–1830 Beznot dětský pěvecký sbor od 4 let / Zuzana, Markéta
Úterý    
    900–945 Ještěrky / 2–4 roky / Štěpánka
   1000–1045 Ještěrky / 2–4 roky / Štěpánka
  1100–1145 Ještěrky / 2–4 roky / Štěpánka
  1300–1345 Robátka / 4–18 měsíců / hudební škola YAMAHA / Petra
  1600–1645 První krůčky k hudbě / 18 měs.–4 roky / hud. š. YAMAHA / Petra
Středa    
    800–1500 Kampík — dětská skupina s programem / 2–4 roky / Blanka, Iva
  1500–1600 Barevný svět (výtvarné odpoledne) / 3–6 let / Iveta
  1600–1700 Barevný svět (výtvarné odpoledne) / 3–6 let / Iveta
Čtvrtek    
  1000–1045 Světýlka III / 12–18 měs. / Jana
  1500–1545 Andělíčci II / 1–2 roky / Arnoštka
  1600–1645 Indiáni / 2–4 roky / Arnoštka
  1700–1745 Jogínci nebo ženský kruh / 2–5 let, maminky / Arnoštka
Pátek    
    800–1500 Kampík — dětská skupina s programem / 2–4 roky / Blanka, Iva
  1500–1630 Modeláři / od 10 let / Miloš / 1 x za 14 dní
Sobota    
    930–1200 English programme Class Acts / 3–6 let / podrobnosti dle kalendáře
  1400–1600 Literárně dramatický kroužek / 8–12 let / Anna / (jednou za 14 dní)
Neděle    
     

 


Kroužky pro nejmenší (0-20 měsíců)

Světýlka I  (3–8 měsíců, ležící)

Světýlka II  (6–12 měsíců, lezoucí)

Světýlka III  (12–18 měsíců, chodící)   
Hraní s dětmi formou básniček, říkadel a písniček a cvičení na balónech v souladu s jejich psychomotorickým vývojem. V rámci každé hodiny je náplň - informace pro rodiče (aktuálně podle věku a "problémů" k řešení), hra na hudební nástroje, tvoření (v souladu s ročním obdobím), malování, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, smyslů a řeči.
Cena:  100,-/hodina/pololetní předplatné
Kontakt: Jana Fillová, jfillova@seznam.cz
Cena:  100,-/hodina/pololetní předplatné

Robátka (Hudební škola YAMAHA) — pro děti od 4 do 18 měsíců. 
Děti v kroužku získávají první elementární povědomí o hudbě, prostřednictvím společného zpěvu, poslechu hudby a hudebně-pohybových her. Lektorka: Katka, Kontakt:  www.yamahaskola-praha.cz, ceník na webových stránkách školy Yamaha

 

 

Kroužky od 1,5 roku do 4 let

Kids in Motion — angličtina pro nejmenší
Young Toddler Classes (Batolata)
— (pro 2–3leté děti s rodiči)   pro děti, které s angličtinou začínají, lektorka Valerie Reeves — rodilá mluvčí
Young Toddler Classes (Batolata) pro bilingvní děti/ děti (pro 1.5 – 2.5leté děti s rodiči)   pro které je angličtina rodným jazykem, lektorka Valerie Reeves — rodilá mluvčí
Kontakt:  www.classacts.cz , kidsinmotion@email.cz  
Cena:   120 Kč/lekce, 1.320 Kč/11 lekcí  

První krůčky k hudbě  (Hudební škola YAMAHA) — pro děti od 18 měsíců do 4 let. 
Obsahem kroužku jsou jednoduché tematické písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností). Lektorky Katka a Petra.
Kontakt: www.yamahaskola-praha.cz, ceník na webových stránkách školy Yamaha

Rytmické krůčky / 18 měsíců–4 roky / hud. š. YAMAHA / Petra

Andělíčci /1–2 roky/ 
Kruh pro velké s malými do 2 let, s prvky dětské jógy. Hrajeme si, zpíváme si, tančíme a povídáme, něco se i naučíme. Na závěr relaxační chvilka pro maminky. 
Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz   Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

Ještěrky  /2–4 roky/ 
Pohybové a rytmické hry pro děti 2–4 roky s rodiči. Říkadla, tanečky, písničky, hry s drobnými orffovými nástroji a  společné vyrábění. Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě. 
Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, penkavky@centrum.czCena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

Indiáni  /2–4 roky/ 
Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvislosti. A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky. 
Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.czCena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

Jogínci nebo Ženský kruh /pro maminky a děti 2-5 let/ Kruh pro maminky/ženy s dětmi, kde budeme vytvářet dobré myšlenky, pocity a energie, které budeme posílat na všechna místa Země. Budeme zpívat léčivé písně, tančit, povídat si, protahovat se, pracovavt s energiemi, vykládat karty a postupně se nalaďovat na hlubší společné vnímání. Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.czCena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

Kampík — dětská skupina s programem /2–4 roky/
hlídání dětí s programem, středa a pátek od 800 do 1500.
Kampík začíná v novém školním roce ve středu 21.září,
veškeré informace na emailu: iva.zarybnicka@kckampa.eu, nebo na tel: 776 743 518.

 

Kroužky od 3 do 10 let

Dráčata  /3,5 –5 let/ — pohybově zábavný kroužek
Pohybově-zábavný kroužek pro předškoláčky. Děti si zahrají, zazpívají, zatancují a něco se naučí. Kroužek probíhá bez účasti rodičů.  Rodiče mohou počkat na děti v KC nebo si děti vyzvednout po kroužku.
Kontakt: Iva Zárybnická, i.zarybnicka@gmail.com Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

Barevný svět  /3–6 let/ — výtvarný kroužek
Svět pro děti, ve kterém se nikdo neztratí. Vyzkoušíme si, co dovedeme s barvami, papírem i hlínou si pohrajeme a třeba se projdeme i pohádkovým krajem. Děti si vyzkoušejí různé výtvarné techniky a co dokážou nás možná překvapí... 
Kontakt: Iveta Wollerová, ivetawollerova@seznam.cz   Cena: 120,-/hodina/pololetní předplatné

Dramatický kroužek /od 5 let/ Kroužek pro radost a zábavu, pro každého kdo si rád hraje a to nejen s hračkami. V červnu zahrajeme představení, které se na kroužku naučíme. Kontakt: Iva Zárybnická, i.zarybnicka@gmail.com Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

Beznot /od 4 let/ Dětský pěvecký sbor pod vedením Zuzany Kropáčové a Markéty Foukalové. Zpívání bez předsudků, bez drezury a stresu. Rozvíjíme kreativitu a hudební cítění u dětí formou hry. www.beznot.com Kontakt: Zuzana Kropáčová, zuzka@soil.cz Cena:  1700,-/pololetní předplatné

Literárně dramatický kroužek / 8–12 let / max. 10 dětí ve skupině.
Jednou za 14 dní, soboty 14–18 hod. Na konci každého pololetí připravíme půlhodinové vystoupení.
Dbáme, aby se děti cítily v kolektivu dobře a bezpečně. Divadlo chápeme jako nástroj, jak podporovat v dětech smysl pro spolupráci a sebevědomý projev. Jednotlivé lekce jsou rozdělené do tří základních kapitol které se neustále vzájemně prolínají: Práce s hlasem a tělem — tělo i hlas jsou zde chápány jako základní nástroje hereckého projevu. Ve skupině pracujeme především na uvolnění hlasového i pohybového projevu a následném zvědomování. Práce s vlastní fantazií — děti jsou vedeny k tomu, tvořit jednodušší či složitější příběhové linky. To vše pomocí řízených improvizačních cvičení. Cílem je vytvořit na konci každého pololetí vlastní scénář a to buď přepracováním již známého pohádkového či filmového příběhu nebo se nechat inspirovat životem, sny, představami. Schopnost spolupracovat a vhodně reagovat na podněty ostatních. Proces, kdy se celá skupina podílí na tvorbě závěrečného představení, má velmi pozitivní vliv na sebevědomí každého zúčastněného a podporuje kreativní přístup k životu.
Nastudované tituly: O Červené Karkulce (prázdninová dílna Říčany, léto 2010), O Perníkové chaloupce (prázdninová dílna Říčany, léto 2010), Vánoce u Nováků ( Literárně dramatický kroužek Říčany 2010/2011)
Novákovi — hororový díl (Literárně dramatický kroužek Říčany 2010/2011), 8 dětí z Indie ( prázdninová dílna Říčany, léto 2011), O děvčátku Tatoo (prázdninová dílna Kampa, léto 2011)
Přihlášky u lektorky v hodině nebo e-mailem.
1. sobota je zdarma, dále pak je cena jednoho odpoledne 300,-Kč, zahrnuje svačinu a materiál.
Anna Vlasáková, E: Vlasakova.anna@centrum.cz, M: 736 129 948

Kroužky pro děti od 10 let

Modeláři  /od 10 let/ 
Cílem kroužku je během školního roku vyrobit volný větroň cca. 80 cm. Děti s těmito letadly poté soutěží na tradičních žákovských závodech. Kapacita 10 dětí. Kontakt: milosmilner@seznam.cz , M: 604875014


© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa