neznámý autor, akvarel, kolem 1840, výřez, z Kateřina Bečková--Zmizelá Praha
>>> Mateřské centrum >>> program pravidelných kroužků
  °   Kroužky  °  Kampík   °  Archív akcí v MC   °  Příměstské tábory   °  Projekt Herna   °  

 


Kroužky pro děti, 1. pololetí 2012/2013

 

Pondělí 10:30–11:15 Class acts — Young Toddler Class
  15:20–16:10 Sbor Beznot — začátečníci
  16:10–17:00 Sbor Beznot — pokročilí
  17:15–18:00 AJ pro děti — nové
     
Úterý 9:00–9:45 Ještěrky
  10:00–10:45 Ještěrky
  11:00–11:45 Ještěrky
  15:00–16:00 Tanečky pro holčičky – nové
  16:00–16:45 ROBÁTKA — Hudební škola Yamaha
  17:00–17:45 PRVNÍ KRŮČKY — Hudební škola Yamaha
     
Středa 10:00–10:45 Cvičení na míčích pro maminky
  15:00–15:45 Výtvarka pro děti (3–6 let)
     
Čtvrtek 9:30–10:15 Hajánci a Broučci (3–12 měsíců)
  10:30–11:15 Opičky (1–2 roky)
  15:00–15:45 Andělíčci
  16:00–16:45 Indiáni

 

Popisy kurzů (pořadí dle rozvhu)

 

Pondělí 10:30–11:15

Kroužek Young Toddler Class , angličtina pro děti ve věku 1,5–2,5 roku s rodiči

Užijte si s námi hodinu plnou angličtiny, hudby, pohybu, básniček s naší lektorkou - rodilou mluvčí. Důležitou součástní našich kurzů je uvolněná atmosféra, která napomáhá učení, a spolupráce rodičů a dětí. Kurz začíná 1.10., zahrnuje 10 setkání v ceně 1.600 Kč

Kontakt: Class Acts, o.s. Registrace nutná na www.classacts.cz

 

Pondělí 15:20–16:10, 16:10–17:00

Beznot /od 4 let/ Dětský pěvecký sbor pod vedením Zuzany Kropáčové a Markéty Foukalové. Zpívání bez předsudků, bez drezury a stresu. Rozvíjíme kreativitu a hudební cítění u dětí formou hry.

Kontakt: Zuzana Kropáčová, www.beznot.com, anames@seznam.cz, Cena: 1700,-/pololetní předplatné

 

Pondělí 17:15–18:00

Angličtina pro děti (od 3 do 6 let bez rodičů). Kroužek anglického jazyka, kde se společně naučíme základní slovíčka, barvičky, zvířátka, členy naší rodiny a to vše prostřednictvím her a písniček.

Kontakt: Martina Jindrová, T: 721 435 947, cena: 100 Kč/hodina/pololetní předplatné

 

Úterý 9:00–9:45, 10:00–10:45, 11:00–11:45

Ještěrky (2–4 roky)

Pohybové a rytmické hry pro děti 2–4 roky s rodiči. Učíme se říkadla, tanečky, písničky, hru na drobné orffovy nástroji, cvičíme s overbally apod. Každé setkání  zakončíme společným vyráběním. Zážitkovou formou poznáváme v průběhu roku barvy, jednotlivá roční období a tradice, které se k nim vztahují.  Program je zaměřen na psychomotorický vývoj dítěte a posílení vztahu maminka/tatínek a dítě. 

Kontakt: Štěpánka Pěnkavová, penkavky@centrum.cz cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

 

Úterý 15.00—15.45

Tanečky pro holčičky (5—7 let)

Kroužek je prvním skutečným seznámením s tancem. Postupem času poznáme své tělo, co dokážou ruce, kolik tanečních kroků dovedou nohy, jak si umí hlava zapamatovat jednoduchou choreografii. Naučíme se poslouchat hudbu a improvizovat na ni, což je základ současného moderního tance a scénického tance. Zmíníme se také o krocích klasických standartních a latinskoamerických tanců. Nezapomene ani na základy lidového tance. Cesta ke všem tancům povede formou hry a hudby.

Kontakt: Monika Necpálová, monika.necpalova@gmail.com, tel. 775 602 031

Cena: 1 500 Kč / pololetní předplatné na 15 lekcí

 

Úterý 16:00–16:45

Robátka (Hudební škola YAMAHA) — pro děti od 4 do 18 měsíců.

Poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností
Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu. Získávají tak první elementární povědomí o hudbě. Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Více o programu na www.yamahaskola-praha.cz
Kontakt: Karolína Hudcová, email:hudcova.karolina@seznam.cz Tel: 774 167 816
Cena: 2.100,-Kč/pololetní předplatné na 16 lekcí

 

Úterý 17:00–17:45

První krůčky (Hudební škola YAMAHA) — pro děti od 1,5 do 4 let.

Tematické písně, rytmické a pohybové hry, elementární hra na rytmické nástroje, aktivity spojené s poslechem hudby, jednoduché taneční prvky, drobné výtvarné činnosti

Učební materiál: leporelo a CD Program První krůčky k hudbě vychází z předpokladu, že všechny děti spontánně reagují na zvuky, tóny a rytmus. Obsahem Prvních krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hra na rytmické hudební nástroje (včetně doplňujících výtvarných a pracovních činností).

Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům. Hravá forma všech činností a rozvoj přirozené zvědavosti jsou předpokladem pro úspěšné zvládnutí procesu učení v pozdějším věku.

Více o programu na www.yamahaskola-praha.cz
Kontakt: Karolína Hudcová, email:hudcova.karolina@seznam.cz Tel: 774 167 816
Cena: 2.100,-Kč/pololetní předplatné na 16 lekcí

 

 

Středa 10:00–10:45

Cvičení na míčích pro maminky s hlídáním dětí

Ideální způsob, jak uvolnit páteřní obratle a plotýnky, jak si uvědomit rovnováhu těla a pracovat s ní. Cvičení na míči může být relaxační, posilovací nebo kombinované. Vždy ale zajistí dynamiku Vašim svalům. Správné držení těla, které se zde naučíte, Vám ušetří jak bolesti zad, tak problémy s koordinací a svalovou dysbalancí.

Kontakt: Klára Veselá, E: rehabilitacnimasaze@seznam.cz, T: 777 833 753 W: http://www.rehabilitacnimasaze-kv.cz,
Cena: 100 Kč/lekce

 

Středa 15:00–15:45

Výtvarka pro děti (3–6 let)

Přijďte se s dětmi seznámit s různými výtvarnými technikami a materiály. Jednotlivé hodiny budou tématicky zaměřeny na probíhající roční období, svátky...Děti si při výrobě loutek, šperků, krmítek, koláží, muchláží a reliéfů zároveň procvičí jemnou motoriku a svou fantazii.

Jednotlivá témata budou na začátku každé hodiny dětem představena krátkým vyprávěním.

Cena kurzu: 120,-Kč/hodina/pololetní předplatné, jednorázové v případě volného místa 130 Kč/hodina
Kontakt: Rebeka Krsková, E: rebeka.krskova@seznam.cz, T: 775 381 401

 

Čtvrtek 9:30–10:15

Hajánci a Broučci (3–12 měsíců)

Čtvrtek 10:30–11:15

Opičky (1–2 roky)

Cvičeníčko pro Vaše nejmenší v rytmu dětských říkanek a písniček

V příjemném prostředí se děti pomalu seznamují se svým pohybovým aparátem a jeho možnostmi. Podpora správného psychomotorického vývoje dítěte, rozvoj koordinace a smyslového vnímání, získávání citu pro rytmus a vnímání hudby. Posilujeme vazbu mezi rodičem a dítětem, zapojujeme děti do okolního dění a kolektivu. Budeme cvičit v rytmu dětských básniček a písniček, na velkých míčích, pohupovat se v maminčině náručí, zpívat písničky za doprovodu hudebních nástrojů, seznamovat děti s novými podněty a materiály, sdílet rodičovské zkušenosti, relaxovat a nakonec si zamáváme.

Představení kurzu:

Lekce je rozdělena na několik částí, které se v daném pořadí každý týden opakují. Nejmenší děti potřebují neustálé opakování známých věcí a zažitých rituálů, aby se cítily dobře a mohli se již v takto raném věku začít všestranně rozvíjet. S miminky se více věnujeme básničkám, houpání a mazlení. Starším dětem přinášíme již více nových prvků, pohybových aktivit a her.

Lekce začíná přivítáním a seznámením, následně pokračujeme lehkým cvičením v rytmu dětských básniček a písniček, pohupováním v maminčině náruči, rytmickým cvičením (vydupávání, vytleskávání), cvičíme na velkých míčích (především pro celkové posílení svalového aparátu, cvičení rovnováhy a koordinace), poté bývá vložena krátká aktivita pro odpočinek od řízené činnosti (prolézací tunel, překážková dráha, padák,….) a na závěr si zazpíváme známé dětské písničky za doprovodu Orfových hudebních nástrojů a rozloučíme se. Lekce trvá 45 minut, záleží na momentální aktivitě dětí, je důležité dětičky nepřepínat. Po skončení lekce je věnován prostor pro dotazy maminek.

Kontakt: Petra Hermanová
tel.: 724 514 024
e-mail: info.emilycare@gmail.com, www.emily-care.cz

 

Čtvrtek 15:00–15:45

Andělíčci (1–2 roky)

Kruh pro velké s malými do 2 let, s prvky dětské jógy. Hrajeme si, zpíváme si, tančíme a povídáme, něco se i naučíme. Na závěr relaxační chvilka pro maminky.

Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz, Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

 

Čtvrtek 16:00–16:45

Indiáni (2–4 roky)

Kruh pro ty, které čeká školka, s prvky dětské jógy. Hrou, zpěvem, tancem a verši sledujeme roční období, učíme se sociálnímu vnímání a chování, zaměřujeme se na pozornost a souvislosti. A na závěr nás čeká relaxační chvilka pro maminky.

Kontakt: Arnoštka Berousková, ernesta9@seznam.cz Cena: 100,-/hodina/pololetní předplatné

 

© 2006–2012 Komunitní centrum Kampa